Wat is de Vitality Mind Challenge?

De VMC is een online analytisch en voorspellende tool dat inzicht geeft in iemands huidige mentale gezondheid (vitality). De VMC is uniek want het is het enige tool in de wereld dat kan voorspellen of iemand het risico loopt met psychisch verzuim te gaan.

Preventie: 75% van psychisch verzuim kan worden vermeden.

Voorspellend: De VMC heeft een voorspellende waarde. Tot een jaar van te voren geeft het exact de factoren aan waar verslechtering in kan optreden (als er geen passende interventie plaatsvindt).

Accuraatheid: 96% van de coachees beoordelen de resultaten van de VMC als exact juist.

Interventie: De VMC maakt precies juiste pro-actieve coaching mogelijk, doordat het exact die factoren aangeeft waarop gefocust moet worden.

Erik in gesprek over de Vitality Mind Challenge

Waarom de Vitality Mind Challenge?

Het leven is niet altijd makkelijk en het is vaak niet alleen 1 bepaald iets wat onze mentale gezondheid kan aantasten. Wat op de ene persoon een negatief effect heeft kan voor een ander geen enkel probleem opleveren. We zijn allemaal individuen met onze unieke persoonlijke omstandigheden en die omstandigheden kunnen ons anders raken dan ze dat misschien bij anderen zouden doen.

De VMC® is hierop ingesteld want het meet mentale gezondheid ten opzichte van 20 indicatoren en geeft daarom een totaal persoonlijk inzicht. Ieder van deze 20 heeft een wetenschappelijk optimum niveau. Bijvoorbeeld Sensitiviteit: 0%. Sensitiviteit in iemand is niet wenselijk maar 100% Sensitiviteit is ook niet goed, want dan kun je niet functioneren. De VMC® meet dus hoe iemand scoort ten opzichte van ieder van de 20 optima.

De resultaten geven duidelijk de Indicatoren weer waar alles ok is maar ook de Indicatoren die niet optimum aanwezig zijn. De juiste en persoonsgebonden individuele support kan dan worden gegeven, mochten de resultaten aangeven dat dit nodig is. Dit maakt de VMC® zo’n indrukwekkende tool, normaal zijn mensen zich er niet volledig van bewust waarom ze zich rot voelen en weten niet welke factoren daar allemaal aan bijdragen. De VMC® maakt dit duidelijk.

De VMC® heeft ook een voorspellende waarde. Vaak weten mensen niet dat ze het risico lopen om mentaal in de problemen te raken, dus is het ook niet mogelijk een oorzaak aan te wijzen. Ook dit is waarom de VMC® zo indrukwekkend is; het geeft precies aan waar eventuele problemen zouden kunnen ontstaan.

VMC voor Werkgevers

VMC voor Particulieren