Ziekteverzuim preventie voor werkgevers en ondernemers

De Verzuim preventie (VMC) aanpak is voor iedereen. Wij hebben ervaring met grote bedrijven, MKB bedrijven ZZP’ers, Overheid incl. ZBO’s, Zorg en Onderwijs. Wij werken uitsluitend met gecertificeerde coaches die ervaring hebben binnen deze sectoren.

Ieder bedrijf is uniek, wij zorgen voor maatwerk en maken een plan van aanpak. Dit kan op organisatie niveau, maar ook per afdeling, team of op individueel niveau.

Erik Eerhart in gesprek over de Vitality Mind Challenge

Inhoud van de Vitality Mind Challenge

Deelname aan de VMC (digitaal)

Terugkoppel- en coachgesprek over de uitkomsten

Wel of geen vervolg coachgesprek (aan de hand van de resultaten)

De Vitality Mind Challenge in het kort

Het invullen van de vragenlijst duurt tussen de 10 en 20 minuten. De uitslag van de vragenlijst beoordelen we aan de hand van een wetenschappelijk optimum (20 criteria). De deelnemer kan direct zien welke thema’s aandacht hebben. Iedere ingevulde VMC wordt teruggekoppeld in een gesprek van ongeveer een uur met een opgeleide coach. Tijdens dit gesprek formuleren we een vervolgadvies richting de medewerker:


1. Wij ontdekken geen grote problemen: er is geen actie nodig.
2. Er zijn thema’s die aandacht nodig hebben, maar die zijn nog niet van ernstige aard: je kan eventueel aan de slag met een coach voor ondersteuning
3 Er is een vermoeden van ernstige klachten: coaching is noodzakelijk om uitval te voorkomen

Geen uitval meer door stress

Langdurig verzuim door psychische klachten en stress is een grote kostenpost. Ruim 80% van de mensen die een burn-out hebben gehad, zagen deze niet aankomen. Zelfs hun omgeving zag het niet. Burn-out is wat dat betreft een sluipmoordenaar.

Als preventiepartner helpt Progressio Training en Coaching om het langdurige verzuim binnen de organisatie tegen te gaan. Hierbij gebruiken wij een slimme wetenschappelijke tool die tot maximaal een jaar vooraf kan voorspellen of er uitval dreigt.

De tool helpt juist nu, in een hectische periode, waarin er minder zicht is op de mentale gezondheid van jouw medewerkers.

Productiviteits-verbetering

Stress is niet per se slecht, want kortdurende stress helpt ons als mens te focussen en te concentreren op de taak die we uitvoeren. Met als resultaat dat de effectiviteit toeneemt. Maar wanneer iemand langdurig stress ervaart, gaat dit ten koste van de productiviteit. Mensen raken door de stress uitgeput en kunnen zich hierdoor minder of niet meer focussen. Dit leidt tot minder productiviteit en grotere foutmarges. Onderzoek toont aan dat wanneer iemand langdurig onder stress werkt, hij of zij in twee fases achteruit gaat:

Fase 1: Door het gedoe waarvan de persoon stress ervaart, daalt de productiviteit gemiddeld 30%.

Fase 2: Wanneer het gedoe (stressprikkel) niet ophoudt, overleeft de persoon een poosje op onbewuste overlevingsmechanismen om daarna in te storten. Het gevolg is frequent verzuim om even op te laden of nog erger; langdurig psychisch verzuim.

Wanneer deze persoon tijdig gaat werken aan zijn onbewuste overlevingsmechanismen, voorkom je op drie fronten veel leed:

a) Het psychische leed van de persoon zelf en zijn/haar directe omgeving;

b) Uitval van een collega betekent voor andere collega’s extra werk en processen die stilvallen. Hierdoor wordt de foutkans hoger en fouten oplossen kost gemiddeld 10 x meer dan ze voorkomen.

c) De kosten die gepaard gaan met de uitval van de medewerker zijn fors. Voorkomen is dus beter dan genezen. Onderzoek van Cap Gemini in opdracht van het Ministerie van SZ&W toont aan dat 1% productiviteitsstijging gemiddeld € 950,- extra omzet oplevert voor de werkgever. En dat zonder extra kosten; daardoor dubbele winst.

TNO voorspelt dat 17-20% van de medewerkers tot de risicogroep behoort om uit te vallen door stress (psychisch verzuim). Het zorgwekkende is dat circa 95% van de mensen deze uitval niet ziet aankomen. Wanneer dit gebeurt, zal het ziekteverzuim exponentieel toenemen.

Dus wil je als werkgever het verzuim echt naar beneden brengen? Screen dan preventief alle medewerkers op onbewuste stresspatronen en voorkom langdurig psychisch verzuim.

Meten is weten en leidt tot resultaat!

1. Meten

Aan de hand van de Vitality Mind Challenge kunnen wij de geestelijke gesteldheid van medewerkers weergeven. De tool signaleert hoe het met jou medewerker gaat. Aan de hand van de gesignaleerde aandachtspunten komt er ook een advies uit hoe hier mee om te gaan. Wij herkennen 4 soorten groepen (uitgaande van 100 tests):

Groep 1:  46%, Deze groep heeft aan 1 uur resultaat coaching voldoende.

Groep 2: 27%, Deze groep heeft een verhoogd risico op uitval, Gemiddeld 3,3 uren preventief coaching nodig

Groep3: 22%, Deze groep zit in de risico groep, uitval dreigt. Gemiddeld 4,3 uren coaching nodig om uitval te voorkomen.

Groep 4: 5%, Deze groep heeft inmiddels al een doorverwijzing gekregen.

2. Weten

Wij weten uit de ervaringen dat 17% van de medewerkers uit alle groepen in de gevaren zone zitten. 11% valt binnen een jaar uit zonder preventie (NCPSB en TNO)

Gemiddelde werkdagen per medewerker zijn 255 dagen per jaar. Gemiddeld langdurig uitval (TNO) 220 dagen.

Kosten per dag per medewerker met een gemiddeld salaris (€30.000 bruto) zijn €160 euro per dag (TNO). Echter zijn volgens Arboned de werkelijke kosten van langdurige uitval 2,5 keer hoger dan alleen de salariskosten. (vervangingskosten, managementkosten, productieverlies, netwerkverlies, leaseauto etc.)

3. Resultaat

Met de VMC Methode wordt het verwachte uitval van 11% teruggedrongen naar 3,8% (ervaring NCPSB) Wat krijg je met de VMC:
  1. De tool
  2. Een analyse
  3. Coach gesprek

Wat levert het op: De Tool is bedoeld om langdurig ziekteverzuim te voorkomen, de productiviteit te verhogen en de kosten voor werkgevers terug te dringen. Daarnaast is het voorkomen van persoonlijk leed een reden voor de ontwikkeling van de VMC.

Vraag de preventietool aan!

Wil je de ziekteverzuim preventie aan jouw organisatie of medewerkers aanbieden? Bel 058-2600400 of klik hier voor het contactformulier. Nog dezelfde dag sturen wij je een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek, zodat jouw medewerker(s) hier snel gebruik van kunnen maken.