Team Vitaal

Wat willen we met jou/jullie bewerkstelligen?Met onze gerichte team-trainingen willen we organisaties helpen hun teams en afdelingen nog efficiënter en flexibeler te laten functioneren. Maar niet alleen dat; Dat iedereen binnen het team met plezier en energie werkt en met respect en waardering naar elkaar toe. Ieder heeft zijn of haar kwaliteit en daarop moet gestuurd en gecoacht worden. We willen immers het optimale rendement.


Hoe kunnen we dat realiseren?
Waarom Persoonlijk Leiderschap?Missie

Wij gaan ervoor om teams beter te laten functioneren op basis van Persoonlijk Leiderschap. Door delen, begrip en nieuwe inzichten willen we verbindingen tot stand brengen die leiden tot een betere balans.

Visie

Teams kunnen pas optimaal functioneren, als de bekende schakeltjes passen. Dan ontstaat een betere homogeniteit en gewenste prestaties