Privacyverklaring

Introductie

Wij werken met persoonsgegevens, ook met gegevens van jou. Daar zijn wij ons bij Progressio Training en Coaching (verder te noemen Progressio) maar al te goed van bewust. Wat wij met jouw gegevens doen staat op onze website en kun je in deze verklaring nalezen.

Bedrijfsgegevens

Progressio is bij de Kamer Van Koophandel bekend onder nummer 76830004. Het vestigingsadres is Rollemastate 62, 8925 DE te Leeuwarden.

De werkzaamheden van Progressio vinden op verschillende locaties plaats. Bij onze klanten, op specifieke trainingslocaties en op afstand met alle hedendaagse communicatiemiddelen. Verder werkt Progressio samen met andere (zelfstandige) professionals en bedrijven om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Gegevensvastlegging

Wij willen je heel graag een fantastische klantervaring bieden. Daarom willen wij je goed leren kennen. Bovendien willen we makkelijk met je kunnen communiceren. Precies zoals jij dit wilt. Daarom leggen wij gegevens van jou vast. Dit doen wij zoveel mogelijk digitaal in een beveiligde omgeving. Wij leggen de volgende gegevens van je vast: naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, gemaakte afspraken, correspondentie, facturatiegegevens.

De gegevens die wij over jou vastleggen gebruiken wij alleen voor onze eigen bedrijfsvoering en voor jouw dienstverlening. Wij delen alleen de nodige gegevens met derden, als dit betrekking heeft op diensten die je bij ons afneemt of hebt afgenomen en met de uitdrukkelijke toestemming van jou. Wij delen dus geen persoonsgegevens buiten Progressio als dit niet nodig is voor de dienstverlening. Bij twijfel zullen wij eerst contact met je opnemen voor toestemming.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens voor een periode van 7 jaar. Deze termijn komt overeen met de fiscale boekhoud- en administratieplicht van 7 jaar: artikel 52 AWR. Na deze 7 jaar verwijderen wij alle correspondentie, gemaakte afspraken, en facturatiegegevens. Gegevens als je naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres verwijderen wij ook, als er na 7 jaren geen contact meer met je is geweest.

Cookies

Voor onze website gebruiken wij net als andere organisaties cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op je pc of device plaatst wanneer je de website bezoekt. In de cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Hiermee weten wij hoeveel websitebezoekers wij ontvangen en wat wel en niet wordt bekeken op onze website. Hiermee kunnen wij gerichter onze website en onze dienstverlening aan jou verbeteren. Dat is ons enige doel. Jouw gegevens worden niet gedeeld voor advertentiedoeleinden. Dat is wel zo fijn.

Beveiliging

Jouw gegevens worden digitaal bewaard in een beveiligde omgeving. Natuurlijk maken wij gebruik van up to date internetbeveiliging om ervoor te zorgen dat niemand over jouw gegevens kan beschikken.

Wat kun jij met je eigen gegevens?

Als je wilt, mag je de gegevens die wij van jou bewaren inzien. Mochten er gegevens onjuist zijn geregistreerd, dan kunnen we dit voor je wijzigen of aanvullen. Als je wilt dat wij gegevens van jou verwijderen, dan zullen we dit natuurlijk doen, als dit onze fiscale boekhoud- en administratieplicht maar niet hindert. Denk hierbij aan facturatiegegevens uit het verleden. Zie ook ‘bewaartermijn’.

Wanneer je met ons communiceert, leggen wij gegevens van je vast. Waarom wij dit doen kun je nalezen bij ‘gegevensvastlegging’. Als je niet wilt dat wij gegevens van jou vastleggen, maak dit dan duidelijk kenbaar. Je kunt de verleende toestemming namelijk intrekken. Ook hier geldt dat wij ons hebben te houden aan de fiscale boekhoud- en administratieplicht.

Klacht?

Voorkomen is beter, maar heb je toch een klacht over de wijze waarop wij omgaan met jouw (persoons)gegevens, zou je ons dit dan willen laten weten? Je kunt hiervoor een email sturen naar office@progressiocoaching.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om jouw klacht op te lossen.