Drie lagen in een organisatie. Ieder met zijn of haar motivatie, drive, kwaliteiten, doel etc.

Maar hoe werkt het onderling? Hoe werken ze samen? Wat weten ze van elkaar als mens? Kennen ze elkaars motivatie, drive, kwaliteiten, doel, etc.

De ondernemer werk vanuit passie, ambitie en heeft grote financiële belangen. Handelt daar ook dagelijks naar. Elke stap of beslissing die medewerkers nemen, heeft direct invloed op de beurs van de ondernemer. Of op zijn doelstelling. Hij moet dagelijks belangrijke beslissingen nemen die niet alleen hem treft, maar ook de medewerkers en de gezinnen van zijn medewerkers. 
Wat te denken van wet- en regelgeving die direct of indirect invloed hebben op het bedrijfsbeleid.

Dan de manager. Is ondernemend, maar geen ondernemer. Probeert de taken en doelen, door de ondernemer opgelegd, te vertalen naar zijn afdeling. Hij doet dat met een portie gezonde ambitie en vol energie. Krijgt daar goed voor betaald en hoopt later verdere stappen te kunnen maken als het gaat om de carrière.

En last but not least, de man of vrouw op de werkvloer. De uitvoerders. Sommigen werken om te werken, weer anderen werken met energie en plezier en anderen willen graag verdere stappen maken.

Een kleine opsomming en wellicht simpele conclusie over de drie lagen.

Waar het mij om gaat is, hoe goed kennen ze elkaar? Weet de werkvloer, waarom een beleid wordt uitgevoerd of een verandering wordt ingezet? Hoe verloopt de communicatiestroom tussen de werknemer op de vloer en de ondernemer? Gaat dat via de manager, die onder druk van taken en verantwoordelijkheden, de boodschap niet feilloos weet over te brengen? Weet de manager goed wat zijn medewerkers dagelijks drijft? Kan hij hun de energie over brengen, die nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.

Veel vragen! De oplossing is vaak niet simpel, maar zeker niet onmogelijk. Het begint bij communicatie. Luisteren wat de ander drijft. Begrijp elkaar als individu. Niet alleen als collega. Zoek elkaars kwaliteiten ipv elkaars zwakheden. Bouw daar op voort. Zorg voor de juiste energie en balans in het bedrijf. 

En maak van de tijd je vriend, niet je vijand.